هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن‌ماه سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هشتم از 30 دی‌ماه تا هجدهم بهمن‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001396/10/30مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/01مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/02پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/03مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/04پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001396/10/07زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
راهبر09:00 الی 13:001396/11/08راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/09فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/11/10مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/11حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/14مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001396/11/15راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/16  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/17تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/11/18نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :