اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

حضور اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در جمع مشتریان چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی سابق با کلیه اختیارات، تعهدات، امکانات، نیروی انسانی و… از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و زیر نظر ریاست جمهوری تحت عنوان «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت خود را آغاز کرد.

در همین سال با مصوبه مجلس شورای اسلامی استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهرستان بیرجند ایجاد شده و گسترده جغرافیای سیاسی آن به شهرستان‌های بیرجند، فردوس، قاینات، نهبندان، سربیشه، درمیان، سرایان و بشرویه توسعه یافت. با تشکیل استان خراسان جنوبی و ادغام صورت گرفته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی شکل گرفت و حوزه فعالیت‌های آن گسترش یافت.

اشتراک گذاری :