معرفی سبد محصولات نرم‌افزاری دیدگاه در پنجمین همایش ملی کیفیت

شرکت چارگون با رویکرد معرفی آخرین دستاوردها و بهبود‌های محصولات نرم‌افزاری دیدگاه در نمایشگاه جانبی پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری‌‌ مداری، حضور خواهد یافت.

معرفی سبد محصولات نرم_افزاری دیدگاه در پنجمین همایش ملی کیفیت

معرفی سبد محصولات نرم_افزاری دیدگاه در پنجمین همایش ملی کیفیت

پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری‌‌ مداری با هدف رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایتمندی مشتری با حضور بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی در صنایع داخلی و استراتژیک 4 اسفندماه در دانشگاه شهید بهشتی، برگزار می‌شود.
کارشناسان شرکت چارگون در این نمایشگاه با حضور در نمایشگاه جانبی این همایش، علاوه بر معرفی نرم‌افزارهای سازمانی دیدگاه به مدیران کلیدی و تصمیم‌ساز سازمان‌های دولتی و خصوصی، آخرین امکانات و دستاوردهای این مجموعه نرم‌افزاری را برای بازدیدکنندگان تشریح می‌کنند.
در این نمایشگاه علاوه بر معرفی قابلیت‌های یکپارچه نرم‌افزارهای سازمانی دیدگاه در پوشش‌دهی نیازهای سازمان‌های بزرگ ملی،‌ دولتی و خصوصی، دستاوردهای چارگون در حوزه کیفیت محصولات نرم‌افزاری و امنیت آنها نیز به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود.
علاوه بر معرفی هرچه بیشتر نرم‌افزارهای BPMS دیدگاه و سیستم‌های یکپارچه اتوماسیون اداری، اطلاع رسانی جامع درباره سایر محصولات نرم‌افزاری در راهکارهای مالی،‌ منابع انسانی، لجستیک و ارائه آخرین امکانات و دستاوردهای پیاده‌سازی شده از جمله اهداف چارگون برای حضور در این نمایشگاه است.
پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری با رویکرد رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایتمندی مشتری، با تجربه موفق در چهار دوره گذشته و مشارکت بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی در صنایع داخلی و استراتژیک با هدف هم‌اندیشی و ارائه راهکارهایی درباره فرهنگ‌سازی فراگیر برای ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه از فرآورده‌های با کیفیت و دارای نشان استاندارد، برگزار می‌شود.
بررسی و تبیین استاندارد سازی نوین، روش های دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک بنگاههای اقتصادی، نقش کیفیت در ارتقا سطح بهره وری سازمان ها، تاثیر کیفیت در رقابت پذیری شرکت ها از جمله رویکردهای مطرح شده در چهار دوره گذشته این همایش بوده است که حمایت و مشایعت سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی را به همراه داشته است.

برچسب ها: , , , , , , , , ,