ارائه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه به شرکت تانا انرژی

شرکت تانا انرژی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی در جمع کاربران دیدگاه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت تانا انرژی با خرید نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و بیمه مکمل تلاش دارد تا حوزه منابع انسانی ساختار اداری خود را متحول کند. بر اساس همکاری تازه چارگون و شرکت تانا انرژی 400 پرسنل این شرکت به فهرست کاربران دیدگاه افزوده شدند.
سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» با مکانیزه‌ کردن فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش‌ بهره‌وری سازمانی کمک می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شراره رضائیه واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , ,