شرکت تانا انرژی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی در جمع کاربران دیدگاه قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت تانا انرژی با خرید نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و بیمه مکمل تلاش دارد تا حوزه منابع انسانی ساختار اداری خود را متحول کند. بر اساس همکاری تازه چارگون و شرکت تانا انرژی 400 پرسنل این شرکت به فهرست کاربران دیدگاه افزوده شدند.
سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» با مکانیزه‌ کردن فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش‌ بهره‌وری سازمانی کمک می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شراره رضائیه واگذار شده است.

اشتراک گذاری :