موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه،نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری و سرویس ارسال و دریافت فکس مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را خریداری کرده است.
او با اشاره به مزیت‌ها و ویژگی‌های نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه تاکید کرد: با استفاده از امکانات این مجموعه، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان فراهم می‌شود. همچنین مستند شدن روال‌ها و عملیات انجام‌شده در طول فرآیندهای مختلف سازمان علاوه بر شفاف‌سازی به بهینه‌سازی چرخه‌ها و تشخیص نارسایی‌های احتمالی منجر می‌شود؛ ضمن اینکه مکانیزه شدن فرآیندها، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع می‌کند.
کارشناس فروش محصول چارگون یادآور شد: طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس نامه، پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی، امکان تعریف گردش کار و انتساب مستندات مختلف به چرخه‌های از پیش تعیین‌شده از سوی دیگر، مجموعه مکاتبات را به یک زیرساخت قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان تبدیل کرده است.
به گفته او، استفاده از سیستم فکس نیز به عنوان یکی از سرویس‌های زیرساخت حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، امکان متمرکزسازی فرآیند ارسال و دریافت نمابرهای سازمان را فراهم می‌کند.
گفتنی است؛ از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی، مدیریت این پروژه را برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه می‌توانید به آدرس https://www.afagh.ac.ir/ مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :