صندوق بازنشستگی کشوری با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: صندوق بازنشستگی کشوری با خرید نرم‌افزارهای اموال و دارائی‌های ثابت، انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات در حوزه لجستیک، مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را در این سازمان توسعه داده است.
وی، صندوق بازنشستگی کشوری را از جمله مشتریان قدیمی چارگون معرفی کرد و گفت: این صندوق پیش از این نیز نرم‌افزار مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس، مدیریت فرآیند (BPMS) را از چارگون خریداری کرده است.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از 800 کاربر از جایگاه ویژه‌ای در ساختار اداری کشور برخوردار است؛ چراکه تمامی کارکنان دولت پس از بازنشستگی به عضویت این صندوق درمی‌آیند و بدیهی است که تسهیل روند اجرایی امور و مکانیزه شدن آن، تاثیر بسزایی در ارائه خدمات به اعضای این صندوق دارد.
گفتنی است از سوی شرکت چارگون جناب آقای مهدی راد، مدیریت این پروژه را برعهده دارند.

اشتراک گذاری :