اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مشتریان قدیمی شرکت است که در حوزه اتوماسیون اداری، نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه را به صورت کشوری و در تمامی اتاق‌های استانی خود استفاده می‌کند.
به گفته وی، ارتباط میان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معدن و کشاورزی ایران با سایر اتاق‌های استانی نیز از طریق سینک سرور شرکت چارگون برقرار است.
کارشناس فروش محصول چارگون به خرید سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد و افزود: مدیران اتاق ایران این پروتکل را با هدف ایجاد ارتباط یا سایر سازمان‌ها و بخشها خریداری کرده‌اند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای ابراهیم قلی پور برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌توانید به آدرس https://iccima.ir/fa/ مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :