سازمان دامپزشکی کشور با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اداری مالی به جمع مشتریان چارگون پیوست.

ivo

به گزارش روابط عمومی چارگون، سپیده غیاثوند، کارشناس فروش محصول تاکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور نرم‌‌افزارهایی از حوزه لجستیک، ‌مالی و منابع انسانی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را  با هدف تحول در ساختار اداری و مالی خود خریداری کرده است.
وی ادامه داد: این سازمان نرم‌افزارهای حسابداری انبار، بودجه و اعتبارات، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی، بیمه و بهداشت، پرسنلی،‌ تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد را از مجموعه نرم‌افزار‌های دیدگاه خریداری کرده است .
کارشناس فروش محصول چارگون با اشاره به همکاری چارگون و ادارات استانی سازمان دامپزشکی یادآور شد: مجموعه نرم‌افزاری مدیریت مالی دیدگاه با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد. از آنجا که یکپارچگی موجود در حیطه کارکرد کلیه زیرسیستم‌ها، منجر به ایجاد محیط کاری کاملا متصل می‌شود. در این محیط، امکانات گسترده‌ای جهت پوشش تبادل اطلاعاتی میان عملیات  تخصصی با سیستم‌های مالی و … در دسترس خواهد بود.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.
در ایران‌ مانند بسیاری از کشورها بروز طاعون‌ گاوی موجب‌ ایجاد تشکیلات‌ آموزشی‌ و اجرائی‌ دامپزشکی نوین‌ آن‌ شده‌ است‌. کمیته‌ بهداشت‌ مجمع‌ دولت‌های‌ متفقه‌‌ ایران‌ را نیز مانند بسیاری از کشورها برای مبارزه‌ با بیماری‌های‌ دامی،‌ ملزم به ایجاد اداره‌ مخصوص‌ دامپزشکی‌ کرد. از یک‌ طرف‌ گسترش‌ طاعون‌ گاوی و از طرف‌ دیگر این‌ تذکر سبب‌ شد تا قانون‌ تشکیل‌ اداره‌ دفع‌ آفات‌ حیوانی‌ در دیماه‌ سال‌ 1303 به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی برسد. برای اطلاعات بیشتر درباره این سازمان به آدرس اینترنتی https://ivo.ir/Portal مراجعه کنید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

اشتراک گذاری :