شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی 3 استان و 4 شهر کشور با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفتند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد زارعی– کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی استان‌های فارس، اصفهان، یزد و شهرهای نکاء، بندرعباس، زاهدان، اهواز به عنوان نخستین انتخاب خود از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، نرم‌افزار مکاتبات از حوزه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK … از حوزه زیرساخت را برگزیدند.
وی تصریح کرد: با استفاده از امکانات نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به اطلاعات و انجام روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان، ممکن می‌شود؛ چراکه مکانیزه شدن فرآیندهای اداری، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع می‌کند.
کارشناس فروش محصول چارگون درباره ویژگی‌های این نرم‌افزار تاکید کرد: طراحی یکپارچه، پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی شامل نامه‌های اداری، فرم‌های پویا، فکس نامه، پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی و همچنین امکان تعریف گردش کار، نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را به ابزاری قوی برای ایجاد تحول در ساختارهای اداری تبدیل کرده است.
گفتنی است؛ مدیریت تمامی این پروژه‌ها از سوی چارگون به سرکار خانم مهسا اشرفی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :