شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد (پارس) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد (پارس) از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت داده‌ورزی سداد است که اخیرا و با خرید نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، سرویس دریافت و ارسال فکس وسرویس تعاملات برون سازمانی ECE و LINK از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در تلاش است تا ساختار اداری خود را متحول کند.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش همکاری بین شرکت چارگون و شرکت داده‌ورزی سداد، سرویس تعاملات درون سازمانی sync نیز در این شرکت مادر برای ارتباط با سایر شرکت‌های زیرمجموعه نصب و راه اندازی می‌شود.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: در شرکت مادر تخصصی داده‌ورزی سداد تا کنون نرم‌افزارهای متعددی از جمله مکاتبات، پرسنلی، حضور و غیاب از راهکارهای اتوماسیون اداری و منابع انسانی دیدگاه نصب و راه اندازی شده‌اند.

اشتراک گذاری :