شرکت صنعتی نوید زر شیمی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش وعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت صنعتی نوید زر شیمی در نخستین گام برای تحول و مکانیزاسیون ساختار اداری، نرم‌افزار مکاتبات۵ و دیدگاه همراه را خریداری کرد. مدیران این شرکت در مرحله دوم همکاری خود با چارگون، پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه را برگزیده‌اند.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه، نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان براساس فرآیندهای جذب، تکمیل اطلاعات پرونده، صدور انواع حکم و یا قرارداد و … را مکانیزه می‌کند. ساختار منعطف و طراحی داینامیک نرم‌افزار و قابلیت انطباق با قوانین مختلف کشور مانند خدمات کشوری، قانون کار، هیات علمی وغیره از جمله مزیت‌های این نرم‌افزار محسوب می‌شود.
سیستم حضور و غیاب دیدگاه نیز به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارشات ساعات حضور و غیاب کارکنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم‌افزار حقوق‌و دستمزد، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان برعهده دارد.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :