ارائه نرم‌افزارهای دیدگاه به شهرداری پردیس

شهرداری پردیس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون جای گرفت.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این سازمان با خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و تبادل اطلاعات برون سازمانی(ECE ) همکاری خود با چارگون را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، ویژگی‌های متعددی از جمله مدیریت دبیرخانه‌ها، تعیین ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ از مکاتبات اداری، امکان بایگانی، آرشیو و گزارش‌گیری از مستندات، انعطاف‌پذیری را در خود دارد که به متمرکز کردن فعالیت‌های سازمانی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کنند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه از سوی شرکت چارگون به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.