تکمیل مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در موسسه فرهنگی و آموزشی ادب و دانش

مدیران موسسه فرهنگی و آموزشی ادب و دانش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی دیدگاه، گامی نو برای توسعه همکاری خود با چارگون برداشتند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: پیش از این در موسسه آموزشی و فرهنگی دانش نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
وی ادامه داد:‌ مدیران موسسه فرهنگی و آموزشی ادب و دانش در گام بعدی تکمیل مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را از راهکارهای مالی و منابع انسانی برگزیده‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: نرم‌افزارهای مالی دیدگاه با حفاظت از اطلاعات محرمانه سازمانی و ایجاد یکپارچگی و اتصال میان زیرسیستم‌ها، کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,