مدیران موسسه فرهنگی و آموزشی ادب و دانش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی دیدگاه، گامی نو برای توسعه همکاری خود با چارگون برداشتند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: پیش از این در موسسه آموزشی و فرهنگی دانش نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
وی ادامه داد:‌ مدیران موسسه فرهنگی و آموزشی ادب و دانش در گام بعدی تکمیل مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را از راهکارهای مالی و منابع انسانی برگزیده‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: نرم‌افزارهای مالی دیدگاه با حفاظت از اطلاعات محرمانه سازمانی و ایجاد یکپارچگی و اتصال میان زیرسیستم‌ها، کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :