شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت منابع انسانی از مجموعه دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

etadbir

به گزارش روابط عمومی چارگون شرکت گروه رایانه تدبیر پردازداز حوزه اتوماسیون اداری نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت جلسات، مدیریت کارها را تهیه کرده است‌. این شرکت همچنین دیدگاه همراه و دو سرویس دریافت و ارسال ایمیل و فکس را نیز از چارگون خریداری کرده است.
شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز درحوزه مدیریت منابع انسانی از مجموعه نرم افزارهای دیدگاه، نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را تهیه کرده است.
این شرکت با بهره‌گیری از نرم‌افزار پرسنلی مجموعه دیدگاه در نظر دارد تا با متمرکزسازی اطلاعات پرسنل و انجام کلیه امور مربوط به احکام و پرونده‌های پرسنلی، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه کند. علاوه بر این، سیستم حقوق و دستمزد که وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی بر عهده دارد، کمک می‌کند تا با ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزار پرسنلی، دریافت اطلاعات استخدامی و احکام پرسنل در این شرکت به راحتی صورت بگیرد.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی شرکت چارگون به جناب آقای خشایار پاکفر محول شده است.
شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز از جمله شرکت‌های بزرگ در زمینه نرم‌افزارهای بورس است که با 13 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه توانسته است تاثیری مثبتی در عمکلرد این حوزه داشته باشد.

اشتراک گذاری :