دانشگاه شهید بهشتی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد و بیمه و بهداشت از حوزه منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه شهید بهشتی از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه در ساختاری اداری و منابع انسانی، لجستیک و زیرساخت این دانشگاه بهره می‌برد.
وی ادامه داد: تاکنون نرم‌افزارهای متعددی از جمله نرم‌افزارهای مکاتبات و جلسات از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، اموال و دارایی‌های ثابت و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک دیدگاه در دانشگاه شهید بهشتی استقرار یافته‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون با اشاره به استقرار نرم‌افزارهای مختلف راهکار منابع انسانی در این دانشگاه خاطر نشان کرد: تاکنون نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب،‌ تشکیلات سازمانی، حقوق و دستمزد و آموزش نیز در واحدهای متنوع منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده‌اند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :