تکمیل نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد و بیمه و بهداشت از حوزه منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه شهید بهشتی از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه در ساختاری اداری و منابع انسانی، لجستیک و زیرساخت این دانشگاه بهره می‌برد.
وی ادامه داد: تاکنون نرم‌افزارهای متعددی از جمله نرم‌افزارهای مکاتبات و جلسات از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، اموال و دارایی‌های ثابت و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک دیدگاه در دانشگاه شهید بهشتی استقرار یافته‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون با اشاره به استقرار نرم‌افزارهای مختلف راهکار منابع انسانی در این دانشگاه خاطر نشان کرد: تاکنون نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب،‌ تشکیلات سازمانی، حقوق و دستمزد و آموزش نیز در واحدهای متنوع منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده‌اند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

برچسب ها: , , ,