کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایران معتقد است: نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در زمینه ارائه خدمات به پرسنل این مجموعه، بسیار موفق و کارآمد بوده‌اند.

کارآمدی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه
کارآمدی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمیرا فاضلی با اشاره به کاربری نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه برای ارائه خدمات در حوزه پرسنلی، حضورو غیاب و تشکیلات سازمانی گفت: علاوه بر فرآیندهای منابع انسانی، ساختار اداری و مکاتباتی دانشگاه نیز با نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه پوشش داده شده‌اند.
وی ادامه داد: در ادامه همکاری با چارگون با استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیند کسب و کار و BPMS دیدگاه‌ برخی از فرآیندهای خاص منظوره در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مکانیزه شده‌اند.
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایران، نقش نرم‌افزارهای سازمانی در پویایی و بهره‌وری این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با نرم ‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه توانسته‌ایم بیش از ۷۰ درصد از خدمات قابل ارائه به پرسنل را پوشش دهیم.
وی درباره ارائه خدمات عمومی و تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان کرونا نیز گفت: از نرم‌افزارهای منابع انسانی و پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در این زمینه بهره برده‌ایم. این ابزارها در دوره دورکاری شیفتی پرسنل و ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبان دانشگاه، عملکرد و کارایی مثبتی داشته‌اند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
تجربه بهره‌برداری از پیشخوان ارباب رجوع دبدگاه در دانشگاه علو‌م پزشکی نهران

فاضلی تاکید کرد: کاربران دانشگاه علوم پزشکی ایران همیشه از امکانات و قابلیت‌های نسخه وب نرم‌افزارهای دیدگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین بهره‌برداری از این نرم‌افزارها در دوره دورکاری‌ چندان تفاوتی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار سایر نرم‌افزارهای تحت وب دیدگاه، اپلیکیشن‌های دیدگاه همراه نیازهای سازمانی دانشگاه به ویژه برای مدیران ارشد را به خوبی پوشش داده‌اند. آنها می‌توانند با استفاده از محصولات دیدگاه به راحتی و بدون قید زمان و مکان به میز کار خود برای انجام امور جاری دسترسی داشته باشند.
فاضلی با بیان اینکه تا دستیابی به جایگاه ویژه در حوزه دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است گفت: مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی و پوشش هر چه بیشتر آنها راه را برای رسیدن به سازمان الکترونیکی، هموار می‌کنند.

اشتراک گذاری :