وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزار آموزش حوزه مدیریت منابع انسانی مجموعه دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشتریان قدیمی چارگون است که پیش از این نیز از حوزه مدیریت منابع انسانی نرم‌افزارهای مکاتبات، پرسنلی و حضور و غیاب را تهیه کرده است.
از آنجا که سیستم آموزش این امکان را می‌دهد تا فرآیند آموزش سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی، به صورت کامل مکانیزه اجرایی شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تا از ویژگی‌های این نرم‌افزار در بهبود سطح آموزشی ساختار خود بهره ببرد.
ارتباط گسترده با سایر نرم‌افزارها،‌ امکان انتقال لیست حضور و غیاب کلاسهای آموزشی ، امکان تعریف فرآیند گردش جهت ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، مدیریت آزمون‌ها، تعریف آزمون‌های کلاس،‌ ثبت نتایج آزمون‌ها، ارائه تقویم آموزشی به صورت اتوماتیک براساس وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، هشدار تاریخ پایان دوره و اتمام مدت تعهد خدمت جهت دوره‌های دارای تعهد خدمت، سنجش اثر بخشی و ارائه انواع گزارشات ثابت و پویا از دوره‌های آموزشی، کلاس‌های آموزشی، پرونده آموزشی پرسنل و … از جمله مزیت‌های نرم‌افزار آموزش دیدگاه است.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای ابراهیم قلی پور برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانید به آدرس اینترنتی https://refah.gov.ir کنید.

اشتراک گذاری :