بهینه‌سازی ساختار سازمانی دانشگاه امیرکبیر با نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه

دانشگاه امیرکبیر با نصب و راه اندازی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دامنه نفوذ نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه را در این مجموعه توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون دانشگاه امیرکبیر به منظور ساماندهی ساختار سازمانی مجموعه خود، این نرم افزار را انتخاب کرده است . در حال حاضر 2500 پرسنل دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و مالی دیدگاه در این مجموعه بهره می‌برند. عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حقوق و دستمزد و حضور و غیاب راهکار منابع انسانی نیز پیش‌تر در این دانشگاه اجرایی شده است. نصب نرم‌افزارهای حسابداری مالی،‌ بودجه و اعتبارات، قراردادها، انبار و حسابداری انبار،‌ اموال و دارایی‌های ثابت و نرم‌افزار خرید و تدارکات از دیگر همکاری‌های چارگون و دانشگاه امیرکبیر هستند. مدیریت دانشگاه امیرکبیر همچنین در ادامه همکاری‌های خود با چارگون نرم‌افزارهای بیمه مکمل، مهمانسرا و سیستم وام و تسهیلات را نیز برای ارائه خدمات به کارکنان دانشگاه برگزیده است.

نرم‌افزار تشکیلات سازمانی
سیستم تشکیلات سازمانی یکی از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سنوات قبل تاکنون فراهم می‌کند. در این سیستم تمامی ویرایش‌های ساختار مصوب سازمان ثبت شده، بنحوی که کلیه مستندات، تاریخچه‌ها، وظایف و اطلاعات مرتبط به سهولت قابل دسترسی است. ارتباط گسترده نرم‌افزار «تشکیلات سازمانی» با سایر سیستم‌های جامع مدیریت منابع‌انسانی به خصوص نرم‌افزار پرسنلی موجب مکانیزه شدن مفاهیم کارگزینی شده است.

امکانات سیستم تشکیلات سازمانی

  • نگهداری قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان
  • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و ترتیب قرار گرفتن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی
  • تعریف انواع اطلاعات تکمیلی مربوط به پست‌ها و واحد‌ها، جهت تکمیل مشخصات خاص آنها در سازمان
  • تعریف کلیه شغل‌های سازمان به همراه شرح و مشخصات هر شغل
  • بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی، پس از تخصیص پست‌ها به شاغلین در ساختار
  • امکان تعریف ساختار پیشنهادی، تصویب و اجرای آن با گردش کار مورد نظر
  • امکان نگهداری شرایط احراز پست و شغل و کنترل انتصاب پرسنل
  • امکانات نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

نگهداری قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان، تعریف سطوح مختلف تشکیلات و مرتب کردن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی، تعریف کلیه شغل‌های سازمان، مشخصات هر شغل و بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی از جمله امکانات شاخص نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه است.