مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با راه‌اندازی و استقرار نرم‌افزارهای مالی در دانشگاه قم تکمیل شدند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، فرآیند استقرار نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه‌ریزی و اعتبارات در دانشگاه قم از سوی چارگون اجرایی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

کاربران دانشگاه قم که از مشتریان قدیمی چارگون است در حال حاضر از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بهره می‌برند.
در این دانشگاه تاکنون نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک و نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی، راه‌اندازی شده‌اند.
دانشگاه قم اخیرا نیز متقاضی بهره‌برداری از قابلیت‌های دو نرم‌افزار بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی دیدگاه بود که استقرار این دونرم‌افزار از سوی آراز سلحشور ،کارشناس استقرار مالی چارگون عملیاتی شد.

 

اشتراک گذاری :