گروه صنایع غذایی شیرین عسل با خرید  لیسانس و ارائه خدمات،‌نصب،‌ آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت کسب و کار دیدگاه، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، گروه صنایع غذایی شیرین عسل از مشتریان قدیمی شرکت است که در حوزه اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی و دیدگاه‌ همراه، محصولات متنوعی را از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه خریداری کرده است.
مدیریت گروه صنایع غذایی شیرین عسل در انتخابی جدید، نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار دیدگاه را برای نصب و بهره‌برداری در این مجموعه برگزیده است. سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. این راهکار با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ابزار مطمئن نظارت بر تصمیم‌سازی، اجرای تغییرات و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.
شرکت چارگون امکانات و ابزارهای کاربردی در قالب یک محصول یکپارچه و با هدف پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و سیستم BPMS و تغییرات اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد تا مدیران بتوانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری کنند.

نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار دیدگاه

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب وکار دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. ابزار گزارش‌ساز نیز در این سیستم‌ها ابزاری برای نظارت بر اجرای فرآیندهای کاری سازمان‌هاست. بنابراین گزارش گروه صنایع غذایی شیرین عسل همچنین با هدف بهبود ساختار اداری خود از نرم‌افزارهای مکاتبات، ‌پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه نیز بهره می‌برد.

نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

شرکت چارگون در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه راهکار اتوماسیون اداری را با توجه به ساختارهای اداری و اجرایی سازمان‌های ایرانی طراحی و پیاده‌سازی کرده است. در این ساختار، مجموعه گسترده‌ای از تعاملات مکاتباتی، سازمانی و پاسخگویی به حجم وسیع و متنوعی از فرآیندهای سازمان مکانیزه شده است. راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه از نرم‌افزارهای مکاتبات اداری، جلسات،‌ کارها، مدیریت اسناد و سامانه پیشخوان ارباب رجوع تشکیل شده‌ است.

نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه

افزایش کارآیی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سازمان‌ها با آن مواجه هستند. در کنار این امر واکنش به موقع مدیریت منابع انسانی به تغییرات درونی یکی از اهداف سازمان‌هاست. نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه، عملکرد بهتر، افزایش تولید و انجام بهترین واکنش به تغییرات و چالش‌ها را میسر می‌کنند. نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه کلیه فرآیندها و مفاهیم این حوزه از استخدام تا بازنشستگی کارکنان را پوشش می‌دهند.

اشتراک گذاری :