شرکت بیمه کار آفرین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

 نصب نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی چارگون در بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین یکی از نخستین شرکت‌های بیمه خصوصی است که پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در سال ۸۱ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز کرده است.
بیمه کارآفرین با هدف تغییر ریشه‌ای ساختار سنتی در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه پایدار و خلاق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهای نوین با به کارگیری ابزارهای فنی مدیریتی وسیستماتیک قابل بهره برداری از ساختار متحول بازار بین المللی بیمه، بنا نهاده شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی.، سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. قبول ریسک بصورت اتکائی از شرکتهای بیمه داخلی از مزایای اصلی بیمه کارآفرین هستند.

وب سایت بیمه کارآفرین با آدرس http: //www. karafarin-insurance. ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :