پروژه استقرار «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه» در بنیاد خیریه کامرانی با نصب و استقرار سیستم مکاتبات با موفقیت به پایان رسید. این مرکز با توجه به استفاده از سیستم جامع اداری در سطح بنیاد و مراکز وابسته اقدام به خرید نرم‌افزارهای یادشده نموده است.

این سیستم‌ها در محدوده بنیاد و مراکز وابسته شامل مجموعه سینماها، مرکز گامانایف، مجموعه سالمندان قدس و هیئت مدیره در خارج از کشور، راه‌اندازی شده و از منافع ایجادشده در سازمان به واسطه راه‌اندازی نرم‌افزارهای یادشده می‌توان به ارسال مکاتبات بین بنیاد و مراکز وابسته از طریق سیستم مکاتبات دیدگاه و سهولت در پیگیری و جستجو و گزارش‌گیری نامه‌ها اشاره کرد.‌ از جمله دلایل انتخاب مجموعه نرم افزاری دیدگاه می‌توان به ارائه راهکارهای مبتنی بر وب از طرف شرکت چارگون در تمامی حوزه‌های نرم‌افزاری اشاره کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

بنیـاد خیـریه کامـرانی در سـال ۱۳۴۵ توسط جنـاب آقـای مهنـدس کامـرانی جــزء موسسات خیـریه و عام المنفعـه غیـرانتفاعی بـه ثبت رسیـد. این بنیــاد تاکنـون تاسیـسات بهداشتـی و درمـانی دیگری شامل: مرکـز گامانایف ایـران، مرکـز عسکبـرداری طبـی، بیمارستان، آسایـشگاه و درمانگاه ایجاد نموده که مجتمع توانبخشی معلولین و سالمندان قدس از آن جمله مراکز است.

اشتراک گذاری :