شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با خرید نرم‌افزارهای مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری و دیدگاه همراه، ‌تلاش دارد تا ساختار اداری و انسانی خود را متحول کند.
در حال حاضر  قابلیت نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه شامل مکانیزه کردن مکاتبات، پیگیری نامه‌ها، آرشیو و مدیریت اسناد و حذف کاغذ از طریق  50 کاربر اصلی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
گفتنی است از سوی چارگون سرکار خانم شراره رضائیه مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :