شرکت مهندسی ژرف‌کار جم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار پرسنلی از راهکار مدیریت منابع انسانی دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران شرکت مهندسی ژرف کار جم در نخستین همکاری خود با چارگون بهره‌برداری از نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه را برای پویایی بیشتر ساختار اداری شرکت، برگزیده‌اند.
ساختار پویا، امکانات خاص برای صدور احکام، فرمول‌پذیری و قابلیت کسب مکانیزه اطلاعات، تبدیل داده‌ها و اطلاعات و امنیت در نگهداشت اطلاعات را می‌توان از مهمترین ویژگی‌ها و امکانات این سیستم نرم‌افزاری دانست.
از سوی دیگر، متمرکز کردن اطلاعات کارکنان و انجام امور مرتبط با احکام و پرونده‌های پرسنلی آنها ارزش‌افزوده ویژه نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در سازمان‌های مشتری خواهد بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

در نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه، امکان نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان فراهم شده و براساس فرآیندهای جذب، تکمیل اطلاعات پرونده، صدور انواع حکم و یا قرارداد،‌ به طور اتوماتیک پوشش داده می‌شود و ساختار منعطف و طراحی داینامیک آن، قابلیت انطباق با قوانین مختلف کشور مانندخدمات کشوری، قانون کار، هیات علمی و … را دارد.

گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکارخانم رویا داخته واگذار شده است.

اشتراک گذاری :