ارائه نرم‌افزار BPMS دیدگاه به شرکت الیت دارو

شرکت الیت دارو با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS از حوزه مدیریت فرآیندها همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت الیت دارو علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس، ایمیل و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانیECE ، linkمجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را نیز برای ایجاد تحول در ساختار سازمانی خود برگزیده است.
او با اشاره به مزیت‌های سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، گفت: این سیستم‌ها شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری کنند.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد: نرم‌افزار BPMS با مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره در سازمان‌ها از طریق یکپارچگی با سایر بخش‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، سازمان را قادر می‌سازد تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را به عنوان یک راهکار طراحی کند و در اختیار کاربر نهایی قرار دهد.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی، مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , ,