شرکت الیت دارو با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS از حوزه مدیریت فرآیندها همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت الیت دارو علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس، ایمیل و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانیECE ، linkمجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه را نیز برای ایجاد تحول در ساختار سازمانی خود برگزیده است.
او با اشاره به مزیت‌های سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، گفت: این سیستم‌ها شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری کنند.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد: نرم‌افزار BPMS با مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره در سازمان‌ها از طریق یکپارچگی با سایر بخش‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، سازمان را قادر می‌سازد تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را به عنوان یک راهکار طراحی کند و در اختیار کاربر نهایی قرار دهد.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی، مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :