ارائه نرم‌افزار BPMS دیدگاه به دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS از حوزه مدیریت فرآیندها دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون دانشگاه تبریز از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن در بهره‌گیری از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری،منابع انسانی و زیرساخت تجربه دارند.
در حال حاضر دانشگاه تبریز با 2 هزار و 500 پرسنل از کاربران بزرگ نرم‌افزارهای مکاتباتدیدگاه همراه،‌ حقوق و دستمزد، حضور و غیاب و نرم‌افزار پرسنلی مجموعه دیدگاه محسوب می‌شود.
نرم‌افزار مدیریت فرآیندها (BPMS) دیدگاه انتخاب دیگر مدیران دانشگاه تبریز است. این نرم‌افزار ابزارهای متعددی را برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری درباره آنها در خود جای داده است.
لازم به ذکر است که مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم شراره رضائیه برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,