نصب نر‌م‌افزارهای اتوماسیون اداری چارگون در دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار فکس سرور دوم از حوزه نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

ya

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه یاسوج در سال 1362 با نام آموزشکده فنی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز فعالیت خود را در ساختمان تربیت معلم دخترانه کوثر یاسوج آغازکرد و در سال 1372 با ایجاد و راه اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز تغییر نام یافت.
در سال 1374 تبدیل وضعیت آن به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی مورد موافقت قرار گرفت. سرانجام در سال 1375 این مجتمع رسماً فعالیت خود را مستقل از دانشگاه شیراز ادامه داد. سپس به منظور رشد، توسعه و تعالی آموزش عالی در منطقه و استان تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا اینکه در اول خرداد 78 تبدیل وضعیت قطعی مجتمع آموزش عالی یاسوج به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و به دانشگاه یاسوج ارتقا یافت.
در حال حاضر حدود 6000 دانشجو در 40 رشته کارشناسی و 150 رشته کارشناسی ارشد و 20 رشته دکترا در 6 دانشکده به تحصیل در این دانشگاه مشغول هستند .
وب سایت دانشگاه یاسوج با آدرس اینترنتی https://www.yu.ac.ir در دسترس است.

برچسب ها: , , , ,