نصب مکاتبات دیدگاه در شرکت کارگزاری نماد شاهدان

شرکت کارگزاری نماد شاهدان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و زیرساخت دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت کارگزاری نماد شاهدانبا خرید نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانیECE ، link در حوزه زیرساخت در نظر دارد تا ساختار سازمانی خود را مکانیزه و گردش اطلاعات و دسترسی به آنها را برای مدیران و کاربران خود بهینه کند.
لازم به ذکر است که طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکان تعریف گردش کار و انتساب مستندات مختلف به چرخه‌های از پیش تعیین‌شده نرم افزار مکاتبات دیدگاه را به یک زیرساخت قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان تبدیل کرده است.
گفتنی است؛ از سوی چارگون مدیریت این پروه به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , ,