سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مالی مجموعه دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان با خرید نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی تلاش دارد تا با با راهکارهای متنوع و ابزارهای ساده ارائه شده از سوی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، انواع نظام‌های مالی دولتی را به راحتی اجرا کنند.
وی ادامه داد: نرم افزار حسابداری مالی دیدگاه، تصویری جامع از عملکرد بنگاه را در برگرفته و می‌تواند چشم‌اندازی کلان را به مدیران ارائه کند.
وی یادآور شد: متمرکز سازی اطلاعات، حفظ امنیت اطلاعات، امکان تعریف انواع ساختار کدینگ، تبدیل و انتقال اطلاعات، مدیریت گردش مکانیزه اسناد و حساب‌ها، حسابداری چند ارزی، ارائه گزارشات با کاربردهای مختلف و گزارش‌های تجمیعی از جمله ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه هستند.
کارشناس فروش محصول چارگون درباره نرم‌افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه نیز تاکید کرد: نرم‌افزار «بودجه‌ریزی» مجموعه دیدگاه با ساختاری منعطف، سازمان را به سوی محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمات سوق داده و ابزارهای مورد نیاز جهت انجام امور مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی را در اختیار کاربر خود قرار می‌دهد.
به گفته وی، سیستم اعتبارات نیز از طریق جمع‌آوری اطلاعات سازمانی، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل دقیق، پیش‌بینی بودجه را در سازمان و از طریق ارتباط با سیستم حسابداری مالی انجام خواهد داد.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :