didgah5

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن ماه آغاز می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هشتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در بهمن و اسفند ماه 1394 کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از 17 بهمن درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/17مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/18پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/11/19حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/20پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/11/21حسابداری انبارلجستیک
مسئولین دفاتر09:00 الی 12:001394/11/24مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/25حسابداری امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/26حسابداری مالی+ مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001394/11/27آموزش آیتم‌های حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001394/11/28آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 16:001394/12/01حضور و غیاب(آموزش فیچر شیفتی)منابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/12/02پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/12/03مکاتبات+مرکز مدیریتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001394/12/04پرسش و پاسخ اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 13:001394/12/05نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :