پنجمین دوره آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در مهر ماه برگزار می‌شود.

پنجمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم افزاری دیدگاه
پنجمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم افزاری دیدگاه

این دوره آموزشی از دوازدهم تا بیست و هفتم مهر ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی کمک کند. این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.

 

از اهداف آموزش‌های آنلاین نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار مجموعه دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 99 هستند.

کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق پورتال مشتریان چارگون اقدام نمایند.

 

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

مخاطبانزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۲آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۳تنظیمات عمومی اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۴آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم‌افزار قراردادهامالی
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۵آموزش ساخت گزارش نرم‌افزار بودجه و اعتباراتمالی
راهبر
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۶آموزش نرم‌ افزار بودجه و اعتباراتمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
راهبران
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۹آموزش مرکز مدیریت نسل ۵ اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق ودستمزد(گزارشگیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکرد/تائیدپرداخت احکاممنابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۰دوره فنی آشنایی با موارد فنی دیدگاه( شنایی با نحوه عملکرد دیدگاه/آشنایی به چگونگی رفع موارد احتمالی/طریقه نگهداری از دیتابیس ها و بکاپ ها /نحوه واکنش مناسب در زمان کندی احتمالی دیدگاه/توصیه های امنیتی)نگهداری سرور
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم‌افزارپرسنلی)تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تارخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات)منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۱آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی(گزارشات ثابت/پیشرفته/Entity /پیش طراحیمنابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب) گروه کاری/ تقویم ها/گروه کسر کاری/گروه اضافه کاری/گزارشات/دستگاه های کارت ساعت)
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۲آموزش پیشرفته نرم‌افزار حقوق و دستمزد(ساخت و مغایرت گیری گزارشات پویا/بررسی صحت دیسکت بیمه تامین اجتماعی/بررسی صحت دیسکت مالیاتمنابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش امکانات جدید نرم‌افزار اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۳آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضوروغیاب( تعریف شیفت/تقویم شیفتی/کانورت شیفت در تقویم /تعاریف گروه ویژگی-فیچر برش شیفت)منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۷آموزش امکانات جدید و رفع اشکال نرم افزار انبار و خرید و تدارکاتلجستیک
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم‌افزارآموزش(پیاده‌سازی آرشیو فرم‌ها‌ی ارزیابی/ پیاده‌سازی آرشیو الگوی ارزیابی/ مدیریت و ارسال فرم‌های ارزیابی اثربخشی کلاس‌ها/گزارشگیری گزارشات ثابت سیستم/ نحوه ساخت و گزارشگیری گزارشات پیشرفته/ ثبت نام پرسنل در کلاس/ نیازسنجی آموزشی – فردی یا گروهی/ ارسال گواهینامه آموزشی جهت تائید و امضاء/ درخواست درج دوره های گذرانده شده پرسنل در کلاس/ ارسال دعوتنامه آموزش/ درخواست ثبت نام نام در کلاس فردی – گروهی)منابع انسانی

 

 

 

درخواست دموی نرم‌افزار دیدبان 

اشتراک گذاری :