پنجمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در ماه‌های مهر و آبان امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره پنجم از بیست و دوم مهرماه تا نهم آبانماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/22مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:001396/07/22ارزیابی عملکردمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/23مکاتبات (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:001396/07/23تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/24پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
 کارشناسان09:00 الی 12:00 1396/07/25مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/26پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
 کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/29زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
کارشناسان14:00الی 16:00سینک سروراتوماسیون ادرای
راهبر09:00 الی 13:001396/07/30راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:00 حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/08/01حقوق و دستمزدمنابع انسانی
14:00 الی 17:00انبار و حسابداری انبارلجستیک
راهبر09:00 الی 13:001396/08/02مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/08/03حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001396/08/06آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:00 1396/07/07مسئولین ثبت دیدگاه(4)اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:00 1396/07/08راهبر مکاتبات دیدگاه (5) اتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:00آیتم خدمات کشوری دیدگاهمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/07/23نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :