شرکت چارگون جهت تکمیل کادر خود در واحد پشتیبانی، کارشناس پشتیبانی فنی نرم‌افزار استخدام می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کارشناس پشتیبانی فنی نرم‌افزار شرکت چارگون، در مواجه با چالش‌های فنی می‌تواند رشد و مهارت‌های فنی جدیدی در شغل‌ خود اضافه کند؛ همچنین به واسطه فعالیت در یک شرکت دانش‌محور، دانش خود را ارتقاء و با انواع تکنولوژی‌های روز در سطح گسترده آشنا شود.
بنابر این گزارش مهارت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز کارشناس پشتیبانی فنی نرم‌افزار به شرح زیر است:
•مسلط به Microsoft SQL Server Administration 2005/2008/2012
•مسلط به مفاهیم، مدیریت و تنظیمات Microsoft IIS 6.0/7.0/7.5
•مسلط بهWindows Server Administration & Troubleshooting 2003, 2008, 2012
•آشنا با مفاهیم Virtualization, Load Balancing
•آشنا به Network Infrastructure Services (DHCP، (DNS, Active Directory
•آشنا با مشخصات سخت‌افزاری Server
•آشنا با مفاهیم Storage مانند SAN, NAS, Fiber Channel, ISCSI
•آشنا با مفاهیم Network Security
•آشنا با مفاهیم Network، Clustering
مهارت‌ها و توانمندی‌های عمومی مورد نیاز جهت جذب کارشناس پشتیبانی فنی نرم‌افزار نیز برنامه‌ریزی، عمل‌گرایی و کیفیت‌گرایی، مهارتهای ارتباطی، مشتری محوری و حل مساله و انعطاف و انطباق‌پذیری و اعتماد به نفس عنوان شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

ارسال رزومه به: 
https://chargoon.com/jobs

اشتراک گذاری :