مرکز آموزش و مشاروه چارگون کارگاه آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه ویژه سازمان‌های مشتری در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را برگزار می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

amozesh tabriz

به گزارش روابط عمومی چارگون، این کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه معظم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز به منظور ارتقای سطح دانش راهبران مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» که لازمه استفاده بهینه این مجموعه نرم‌افزاری در سازمان‌هاست، طراحی و برنامه‌ریزی شده است.
این کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع بازآموزی مرکز مدیریت،‌ ارائه امکانات جدید حوزه‌ی اتوماسیون اداری و برگزاری کارگاه پشتیبانی و نگهداری سرور مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه 20 آبان‌ماه در سالن اجتماعات مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری :