توسعه همکاری‌های چارگون و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی دیدگاه، گامی نو برای توسعه همکاری خود با چارگون برداشتند.
به گزارش روابط عمومی چارگون،کاربران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی پیش از این تجربه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و دیدگاه همراه را داشته‌اند.
مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برای تکمیل مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، نرم‌افزارهای حسابداری مالی و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را از راهکارهای مالی و منابع انسانی برگزیده‌اند.
بنابراین گزارش،کمک به عملکرد بهتر و افزایش بهره‌وری، جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‌های سازمانی و ایجاد یکپارچگی و انسجام ساختاری از قابلیت‌های نرم‌افزار‌های منابع انسانی دیدگاه هستند.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,