مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی دیدگاه، گامی نو برای توسعه همکاری خود با چارگون برداشتند.
به گزارش روابط عمومی چارگون،کاربران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی پیش از این تجربه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و دیدگاه همراه را داشته‌اند.
مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برای تکمیل مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، نرم‌افزارهای حسابداری مالی و همچنین نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را از راهکارهای مالی و منابع انسانی برگزیده‌اند.
بنابراین گزارش،کمک به عملکرد بهتر و افزایش بهره‌وری، جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‌های سازمانی و ایجاد یکپارچگی و انسجام ساختاری از قابلیت‌های نرم‌افزار‌های منابع انسانی دیدگاه هستند.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :