چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریور امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از 23 مرداد تا 10 شهریور سال 95 در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین09:00 الی 12:001395/05/23آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/05/24مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/05/25پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/05/26حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/05/27آموزش دیدگاه 5اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/05/30پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00 الی 17:00آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/05/31رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/01حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/06/02مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/03حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/06/06آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/06/07مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/06/08پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/06/09 حسابداری امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/06/10 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :