برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال 95

چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در مرداد و شهریور امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از 23 مرداد تا 10 شهریور سال 95 در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحات زمان تاریخ موضوع حوزه
رابطین 09:00 الی 12:00 1395/05/23 آموزش ابزار گزارش‌ساز منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/05/24 مکاتبات اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/05/25 پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/05/26 حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/05/27 آموزش دیدگاه 5 اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/05/30 پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی منابع انسانی
14:00 الی 17:00 آموزش منابع انسانی
رابطین 09:00 الی 12:00 1395/05/31 رابط مکاتبات اتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00 حسابداری انبار لجستیک
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/06/01 حضور و غیاب منابع انسانی
رابطین 09:00 الی 12:00 1395/06/02 مرکز مدیریت اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/06/03 حسابداری مالی+مغایرت بانکی مالی
رابطین 09:00 الی 12:00 1395/06/06 آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلی منابع انسانی
مسئولین ثبت 09:00 الی 12:00 1395/06/07 مکاتبات اتوماسیون اداری
رابطین 09:00 الی 12:00 1395/06/08 پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلی منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:00 1395/06/09  حسابداری اموال لجستیک
رابطین 09:00 الی 13:00 1395/06/10  نگهداری سرور نگهداری سرور