مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور اصفهان معتقد است: سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه با پوشش مفاهیم نوین، ابزاری تحول‌آفرین ساختار اداری دانشگاه‌ست.

مهندس علی هادیان در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون بر حذف حداکثری کاغذ در چرخه مکاتبات دانشگاه تاکید کرد و گفت: توسعه نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه و افزایش کارایی‌‌ آن در نسل جدید، قابل توجه و تامل است.

•دستاورد مکاتبات دیدگاه در دانشگاه
وی ادامه داد: اطمینان داریم چارگون در توسعه‌ها و بهبود نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری حتما به مفاهیم و نیازهای به روز سازمان‌های کاربر، آگاهی کامل دارد. معتقدم در نسل جدید سیستم‌ها کاربران مکاتبات اداری می‌توانند تفاوت‌های نرم‌افزار و ارتقای سطح کمی و کیفی آن را  نسبت به قبل به خوبی درک کنند.
هادیان یادآورشد: همیشه از نرم‌افزارهای دیدگاه، سهولت و ارتقای کمی و کیفی امور اداری را انتظار داریم که خوشبختانه همواره به آن دست یافته‌ایم.
وی پشتیبانی چارگون از نرم‌افزارهای دیدگاه را ویژگی خاص شرکت دانست. وی گفت: پشتیبانی خوب چارگون از نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری همیشه برای کاربران دانشگاه راهگشا بوده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

•پشتیبانی خوب، رمز موفقت چارگون
وی اضافه کرد: کارشناسان این واحد بیشترین همراهی و همکاری را با کاربران دانشگاه پیام نور داشته‌اند و تقریبا در همه زمان‌ها پاسخگوی مسائل و مشکلات ما بوده‌اند. هادیان خاطرنشان کرد: یکپارچگی نرم‌افزارهای دیدگاه به ویژه در راهکار اتوماسیون اداری از مزیت‌هایی‌ست که تاثیر بسزایی در بهبود کارآمدی فعالیت‌ها و عملیات اداری دارد. به گفته وی، امکان سفارشی‌سازی برخی نرم‌افزارها در مجموعه دیدگاه نیز شرایط مطلوبی‌ را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

•کارکرد مناسب و بازدهی نرم‌افزاهای دیدگاه
مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان اصفهان تعداد کاربران مکاتباتی دانشگاه را 1400 نفر اعلام کرد. وی تاکید کرد: محصولات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه‌های مختلف از کارکرد مناسب و بازدهی کافی برخوردارند. به گفته وی، همین کارآمدی می‌تواند بهترین دلیل برای استقبال و بهره‌مندی از آنها در نهادهای علمی، فنی، اقتصادی و .. باشد.
وی ادامه داد: مطمئنا با بهره‌گیری از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه به راحتی می‌توان مزیت یکپارچگی سیستم‌ها را در ساختار سازمانی به دست آورد و بستر مناسب و منعطفی را در امور مالی، اداری، منابع انسانی و … ایجاد کرد.

اشتراک گذاری :