نهمین دوره آموزش نرم‌ افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در بهمن‌ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی از بیست و ششم بهمن‌ماه تا هفتم اسفندماه با هدف یاددهی چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند. این کارگاه‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.
از اهدافکارگاه نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
دوره‌های شرکت چارگون در محل موسسه فراتر از دانش واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهار راه فاطمی، کوچه دیدگاه، پلاک ۲۶، طبقه ۳، برگزار می‌شوند.
گفتنی است؛ تقویم  امسال کارگاه‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه با برگزاری 9 دوره تدوین شده بود که نخستین دوره آن از 31 فروردین ماه اردیبهشت ماه 98 برگزار شد. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 98 بودند.

 

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر09:00 الی 13:0026/11/1398مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
نرم انبار وخرید تدارکات ورفع اشکاللجستیک

کارشناسان

 

13:00الی 16:00آموزش کارشناسان اتوماسیون  اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 12:0027/11/1398دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری

کارشناسان

 

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
13:00الی 16:00
کارشناسان09:00 الی 12:0028/11/1398آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر
سپرده /جزییات پرداخت /کنترل هوشمند سناما /بدهی و مطالباتمالی
13:00الی 15:00
آموزش ساخت اندیکاتور سال جدیداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:0029/11/1398آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر

09:00 الی 13:00

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

صورت‌های مالی/ تسهیم (تعدیلات پایان دوره متمم)/ سنامالی
راهبر09:00 الی 13:0030/11/1398مغایرت بانکیمالی
کارشناسان09:00 الی 12:003/12/1398آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیابمنابع انسانی
انبارگردانی و عملیات پایان ساللجستیک
13:00الی 16:00
دوره آموزشی کاربری نرم‌افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی

 

راهبر

09:00 الی 12:004/12/1398آموزش مرکز مدیریت نسل 5اتوماسیون اداری

دوره راهبری فنی سرور

 

نگهداری سرور
راهبر9:00الی 12:005/12/1398کارگاه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی (پیشرفته حقوق و دستمزد)منابع انسانی
کارشناسان
دوره آموزشی کاربری نرم  افزار  پرسنلیمنابع انسانی
راهبر

9:00الی 12:00

 

6/12/1398صدور احکام(انفرادی و گروهی)، الگوهای احکام، نسخه های چاپی، آیتم های حکم، آرشیو احکام(پیشرفته پرسنلی)منابع انسانی
کارشناساننرم افزار اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر

9:00الی 12:00

 

7/12/1398فیچر کاردکس مرخصی و کانورت شرایط کاری فردی(پیشرفته حضور و غیاب)منابع انسانی

 

اشتراک گذاری :