برگزاری مستمر کارگاه آموزش مدل‌سازی فرآیند براساس BPMN2 برای افزایش آگاهی و توانمندی مدیران و کارشناسان سازمان‌های مشتری در تقویم آموزشی چارگون قرار گرفته است.

برگزاری مستمر کارگاه آموزش مدل_سازی براساس BPMN2
برگزاری مستمر کارگاه آموزش مدل_سازی فرآیند براساس BPMN2

به گزارش روابط عمومی چارگون، برگزاری کارگاه آموزش مدل‌سازی فرآیند بر اساس BPMN2 در دو بخش مجزای آموزش تئوری و مدلسازی عملی از سوی دست‌اندرکاران راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه طراحی و برنامه‌ریزی شده است. محور اصلی در این کارگاه آموزشی، چگونگی طراحی فرآیندهای سازمان بر اساس مدل BPMN2 و امکان پیاده‌سازی آن در نرم‌افزار BPMS است که توسط محسن سیف محمدی- کارشناس ارشد استقرار مدیریت فرآیندها آموزش داده می‌شود.
برگزاری این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای توانمندی بهره‌برداران نرم‌افزار BPMS دیدگاه با همکاری راهکار مدیریت فرآیندها و مرکز آموزش و مشاوره چارگون به تقویم کارگاه‌های آموزشی شرکت، افزوده شده است.

سرفصل‌های آموزشی این کارگاه عبارتند از:
• مفاهیم مدل‌سازی
• آموزش ابزارهای BPMN
• آموزش مدل‌سازی با BPMN
• آموزش بهینه‌سازی BPMN برای اجرا
• تشخیص نقاط بن بست در فرآیند
• طراحی فرآیند
• اجرای یک فرآیند سازمانی در نرم‌افزار BPMS

ارائه مدرک معتبر و امتیاز ویژه فرصت استخدام در چارگون به شرکت کنندگان

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون کارگاه آموزش مدل‌سازی براساس BPMN‌2 به گونه‌ای طراحی شده است که آموزش تئوریک مدل‌سازی یک فرآیند بر اساس استاندارد ارائه شده از سمت کنوانسیون OMG خواهد بود و در بخش دوم چندین فرآیند سازمانی از سوی شرکت‌کنندگان، به طور عملی طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند.
مدرک ارائه شده مبتنی بر دانش کسب شده از سوی شرکت‌کنندگان است. در پایان کارگاه از شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود تا یک فرآیند سازمانی را در مدت 3روز طراحی و در نرم افزار BPMS پیاده‌سازی کنند. موفقیت ایشان در طراحی و اجرای این فرآیند، شرط لازم برای دریافت مدرک تخصصی کارگاه مدل‌سازی فرآیندها براساس BPMN2 است. با توجه به سیاست شرکت در جذب نیروی‌های توانمند و متخصص، افرادی که دارای صلاحیت لازم برای همکاری با مجموعه چارگون را داشته باشند می‌توانند از این فرصت برای معرفی توانایی‌های خود استفاده کنند. در صورت جذب و شروع همکاری با شرکت، هزینه پرداخت شده به آنها، بازگردانده خواهد شد.

چرا کارگاه آموزش مدل‌سازی فرآیندها براساس BPMN2 را انتخاب کردیم؟

BPMS مخفف عبارت Business Process Management System به معنای سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. این نرم‌افزار دارای توانایی تفسیر فرآیندهای ترسیم شده مبتنی بر زبان BPMN2 است و با استفاده از آن می‌توان یک فرآیند را به صورت سیستمی پیاده‌سازی کرد.
BPMS دیدگاه به دلیل داشتن بستر یکپارچه با سایر نرم‌افزارهای شرکت چارگون این امکان را مهیا می‌کنند تا کاربران در یک محیط یکپارچه بتوانند به فرآیندهای خود دسترسی داشته باشند و با سایر سامانه‌های دیدگاه، اطلاعات تبادل کنند. برای مثال می‌توان فرآیندهایی طراحی کرد که در مرحله‌ای مشخص از آن یک پیشنویس در نرم‌افزار مکاتبات ایجاد کنند مانند فرآیندهای درخواست گواهی اشتغال به کار و یا بتوان یک پارامتر جدید به فیش حقوقی اضافه کرد که می‌تواند در فرآیندهایی مانند رزرو غذا، مبلغی را کم و یا اضافه کنند.

اشتراک گذاری :