موسسه آموزشی علوم و فنون کیش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به جمع مشتریان چارگون پیوست

به گزارش روابط عمومی چارگون، موسسه آموزشی علوم و فنون کیش وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش است که مسئولیت اموزش در تمامی ابعاد سازمان منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد.
این موسسه در سال 1367 تأسیس و با هدف آموزش علوم و فنون صیادی و دریایی با محوریت تربیت ملوان و دریانورد شروع به کار کرد. سپس با آموزش زبان‌های خارجی تغییر مأموریت داد. در حال حاضر این موسسه با بیش از 72 مرکز آموزشی در 17 استان کشور، 1500 مدرس و بالغ بر 360 هزار زبان آموز بزرگترین متولی آموزش زبانهای خارجی در کشور محسوب می شود که آموزش زبان را در کنار، مأموریت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بین المللی در برنامه کار دارد.
در حال حاضر این موسسه علاوه بر آموزش زبانهای خارجی‌، ضمن اخذ مجوز از نهادهای مربوطه‌، به برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای‌، دوره‌های کوتاه مدت علمی و کاربردی و آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت اقدام کرده است .
موسسه آموزشی علوم و فنون کیش دارای گواهینامه و تندیس بین المللی برترین موسسه آموزشی در ایران از سوی اتحادیه مدیران آمریکا، دارای گواهینامه و تندیس بین المللی ISO 10004: 2012 دارای گواهینامه و تندیس بین المللی ISO 9001 از نهاد بین المللی GIC انگلستان و عضو انجمن TOP TEN کانادا ( شرکت‌های برتر از لحاظ کیفیت ارائه خدمات‌) است. این موسسه در داخل کشور نیز گواهینامه و تندیس ملی برترین موسسه آموزشی در رضایتمندی مشتریان و گواهینامه و تندیس ملی برترین موسسه آموزشی در ارائه خدمات آموزشی را کسب کرده است.

اشتراک گذاری :