سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون خبر داد: تعیین مسئول حساب برای هریک از مشتریان در فاز پشتیبانی

سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون تاکیدکرد:‌ با رویکرد بهبود در فرآیند ارائه خدمات، شرکت چارگون به هر یک از مشتریان پس از اتمام فرآیند استقرار (‌در فاز پشتیبانی ) یک نفر را به عنوان «مسئول حساب» اختصاص می‌دهد.

سرور رضایی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اعلام این خبر گفت: مسئول حساب، متولی ابعاد مختلف ارتباط با مشتری است؛ بنابراین از نزدیک با تمام واحدهای مشتری و کلیه واحدهای داخلی شرکت ارتباط داشته و همواره از دریافت بالاترین استانداردهای خدمات اطمینان حاصل می‌کند.
به گفته سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون، تسهیل در برقراری تعامل فی‌مابین مشتری و شرکت چارگون و مدیریت تجربه مشتری از مهمترین اهداف گروه مسئولین حساب است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت حفظ و ارتقای رضایت مشتری ،شناسایی و ارائه راهکار درباره ریسک‌های موجود، پیگیری درخواست‌ها و نیازهای مشتری و ارائه‌ پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن را می‌توان از وظایف گروه مسئولین حساب شرکت چارگون، برشمرد.
سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون یادآور شد: شناخت نیازهای مشتری و انطباق آن با مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در راستای پوشش کلیه فرآیندهای سازمان از وظایف دیگر این واحد است.

برچسب ها: ,