سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون تاکیدکرد:‌ با رویکرد بهبود در فرآیند ارائه خدمات، شرکت چارگون به هر یک از مشتریان پس از اتمام فرآیند استقرار (‌در فاز پشتیبانی ) یک نفر را به عنوان «مسئول حساب» اختصاص می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

سرور رضایی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اعلام این خبر گفت: مسئول حساب، متولی ابعاد مختلف ارتباط با مشتری است؛ بنابراین از نزدیک با تمام واحدهای مشتری و کلیه واحدهای داخلی شرکت ارتباط داشته و همواره از دریافت بالاترین استانداردهای خدمات اطمینان حاصل می‌کند.
به گفته سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون، تسهیل در برقراری تعامل فی‌مابین مشتری و شرکت چارگون و مدیریت تجربه مشتری از مهمترین اهداف گروه مسئولین حساب است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت حفظ و ارتقای رضایت مشتری ،شناسایی و ارائه راهکار درباره ریسک‌های موجود، پیگیری درخواست‌ها و نیازهای مشتری و ارائه‌ پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن را می‌توان از وظایف گروه مسئولین حساب شرکت چارگون، برشمرد.
سرپرست گروه مسئولین حساب چارگون یادآور شد: شناخت نیازهای مشتری و انطباق آن با مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در راستای پوشش کلیه فرآیندهای سازمان از وظایف دیگر این واحد است.

اشتراک گذاری :