نرم‌افزارهای مدیریت کسب و کار (BPMS) دیدگاه در نمایشگاه جانبی گردهمایی سالانه چارگون معرفی شدند.

4Gon-Mani.l_87

به گزارش روابط عمومی چارگون در حاشیه گردهمایی سالانه در ایستگاه نرم‌افزارهای مدیریت کسب و کار، قابلیت‌ها و ویژگی‌های این مجموعه نرم‌افزاری شامل BPMS ، فرم‌ساز، فرآیندساز، گزارش ساز و موتور قوانین کسب و کار به بازدیدکنندگان نمایشگاه معرفی شدند.
کارشناسان چارگون در پاسخ به سئوالات بازدیدکنندگان درباره قابلیت‌های سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار ، امکانات مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» و ابزارهای متعدد آنرا که به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی، پیاده سازی شده را توضیح دادند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مدیران سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی حاضر در این گردهمایی از طریق امکانات این غرفه از نزدیک با ابزارهای حوزه مدیریت فرآیند دیدگاه آشنا شدند و گزارش‌های متعددی که این ابزارها جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز در سازمان‌ها ارائه می‌کند، توسط همکاران چارگون در این حوزه نمایش داده شد.

اشتراک گذاری :