استانداری خراسان شمالی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS دیدگاه از راهکار مدیریت فرآیندها را برای نصب در این مجموعه برگزید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، استانداری خراسان شمالی با 1500 پرسنل در مجموع مراکز تابعه شهرستان‌های مختلف از نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در حوزه مالی، منابع انسانی،‌ اتوماسیون اداری و لجستیک بهره می‌برد.
در حال حاضر نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار و اموال دولتی از حوزه لجستیک، نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی، نرم‌افزارهای مکاتبات‌5،‌ کارها، جلسات از حوزه اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی در کنار نرم‌افزارهای پایشگر و دیدگاه همراه در این استانداری نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
نرم‌افزار BPMS دیدگاه از راهکار مدیریت فرآیندها، انتخاب جدید مدیران استانداری خراسان شمالی برای بهبود برخی فرآیندهای خاص منظوره در این مجموعه است.
نرم‌افزار BPMS دیدگاه امکان تعریف و مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره را در سازمان‌ها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار از طریق یکپارچگی با سایر بخش‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، سازمان را توانمند می‌کند تا فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در قالب‌ راهکارهای مختلف دیدگاه طراحی کنند و آنها را برای بهر‌ه‌برداری از همان طریق در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.
شرکت چارگون با هدف پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و تغییرات اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها، امکانات و ابزارهای کاربردی را در سطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران بتوانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری کنند.
سیستم‌های راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه شامل ابزارهای متعدد برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. سیستم‌های این مجموعه با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزار مطمئنی برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :