شرکت پرتو نگین ناصح با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS از حوزه مدیریت فرآیندها، دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت پرتو نگین ناصح با بیش از 870 کاربر از نزدیک به 2 است که از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه شامل نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور وغیاب از حوزه منابع انسانی و نرم‌افزارهای دیدگاه همراه، مکاتبات و سرویس دریافت و ارسال فکس بهره می‌برد.
مدیران شرکت پرتو نگین ناصح در اقدامی تازه، خرید 10 فرم نرم‌افزار BPMS مدیریت فرآیندهای دیدگاه را برای ایجاد رویکردی نوین در فعالیت‌های خود و فرآیند محور ساختن آنها خریداری کرده است.
نرم‌افزار BPMS مجموعه دیدگاه، ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری‌های کلان را در خود جای داده است.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای مصطفی حصامی برعهده دارد.

اشتراک گذاری :