شهرداری گلستان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

کارشناس فروش محصول چارگون در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون خاطرنشان کرد: شهرداری گلستان از جمله کاربران مجموعه دیدگاه است که نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری مکاتبات، جلسات، دیدگاه همراه، سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و رهگیری نامه از طریق پیامک در آن، استقرار یافته‌اند.
حمیدرضا ترکمان اضافه کرد: راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار از مراحل مختلفی مانند شناسایی فرآیندهای موجود، طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند و مدل‌سازی آن تشکیل شده است و انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری برای اجرا، نظارت و رهگیری و کنترل و همچنین بهینه‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده نیز از مراحل اجرایی آن به شمار می‌آید..
کارشناس فروش محصول چارگون تاکیدکرد: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار نرم‌افزار( BPMS ) مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی است که با هدف طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی تولید شده‌اند و با ارائه گزارش‌های متعدد، ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان ارائه می‌دهند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :