ارائه نرم‌افزار BPMS دیدگاه به شهرداری گلستان

شهرداری گلستان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS همکاری خود با چارگون را گسترده‌تر کرد.

کارشناس فروش محصول چارگون در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون خاطرنشان کرد: شهرداری گلستان از جمله کاربران مجموعه دیدگاه است که نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری مکاتبات، جلسات، دیدگاه همراه، سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و رهگیری نامه از طریق پیامک در آن، استقرار یافته‌اند.
حمیدرضا ترکمان اضافه کرد: راهکار مدیریت فرآیند کسب‌وکار از مراحل مختلفی مانند شناسایی فرآیندهای موجود، طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند و مدل‌سازی آن تشکیل شده است و انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری برای اجرا، نظارت و رهگیری و کنترل و همچنین بهینه‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده نیز از مراحل اجرایی آن به شمار می‌آید..
کارشناس فروش محصول چارگون تاکیدکرد: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار نرم‌افزار( BPMS ) مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی است که با هدف طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی تولید شده‌اند و با ارائه گزارش‌های متعدد، ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان ارائه می‌دهند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , ,