ایجاد یکپارچگی میان سیستم‌های حقوق و دستمزد، بودجه و اعتبارات و مالی حسابداری دستاوردی بود که نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه برای دانشگاه فراهم کرد و باعث بهبود بهره‌وری در حوزه مالی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :