پرش به محتوای اصلی

آموزش فرایند عاملین (مختص عاملین ذیحساب و کارپرداز)

در بسیاری از سازمان‌های دولتی به واسطه پراکندگی جغرافیایی و وسعت پوشش، افرادی را به عنوان عامل تعیین کرده تا از طریق تنخواه هزینه‌های خاص را مدیریت کنند. در “نرم افزار عاملین”، دو فرایند مهم پرداخت تنخواه به عامل و همچنین تسویه اسناد هزینه توسط عامل ستاد مدیریت می‌شوند؛ به گونه‌ای که این فرایندها به صورت مکانیزه در نرم افزار اعمال می‌شود و طرفین از موجودی تنخواه اطلاع خواهند داشت.
1403/4/16
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
گواهی شرکت در دوره(رایگان)
این دوره مناسب چه کسانی است؟ این دوره مختص عاملین ذیحساب و کارپرداز حوزه نرم‌افزار عاملین میباشد
در این دوره چه مطالبی آموزش داده میشود؟ در نرم افزار عاملین، دغدغه اکثر سازمان‌ها در خصوص مصرف اشتباه تنخواه توسط عامل رفع می‌شود و عامل می‌تواند برای هر بخش از تنخواه، محل هزینه‌ها را تعیین کنند. همچنین نکات شاخص زیر برای نرم افزار عاملین ایجاد شده است:محافظت از اطلاعات مالی و اسناد با بالاترین سطح امنیت تطبیق پذیری با ساختار و نیازهای مختلف سازمان
ویدئو معرفی دوره
لیست مباحث دوره
بخش ها جزئیات
 • 1 مشاهده مانده اعتبار
  توضیحات
 • 2 ثبت سند هزینه
  توضیحات
 • 3 تسویه تنخواه
  توضیحات
 • 4 اتوماتیک اسناد تسویه
  توضیحات
 • 5 اخذ گزارشات
  توضیحات