پرش به محتوای اصلی

آموزش مقدماتی و پایه نرم‌افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غياب به عنوان نرم افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود و با ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل و تهيه گزارش‌های ساعات حضور و غياب كاركنان و ارسال خودکار این داده‌ها به نرم افزار حقوق و دستمزد دیدگاه، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان ایفا می‌کند. كاربرد نرم افزار تردد کارکنان، دريافت و كنترل اطلاعات كاركرد پرسنل سازمان و تهيه گزارش‌های متنوع در مورد ساعات حضور و غياب كاركنان سازمان با توجه به برنامه‌های كاری تعريف شده برای هر دسته از كاربران است
1403/4/17
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
گواهی شرکت در دوره(رایگان)
این دوره مناسب چه کسانی است؟ این دوره مختص کارشناسانی میباشد که به تازگی وارد سازمان شده اند و قصد کار در این حوزه را دارند و نیاز به آموزش مقدماتی و پایه نرم‌افزار دارند
در این دوره چه مطالبی آموزش داده میشود؟ در این دوره آموزش مقدماتی، گروه کاری، گروه ویژگی، مرخصی و ماموریت، آموزش داده خواهد شد
ویدئو معرفی دوره
لیست مباحث دوره
بخش ها جزئیات
 • 1 گروه کاری
  توضیحات
  تقویم کاری ،نوبت کاری ،اضافه کاری
 • 2 گروه ویژگی
  توضیحات
  شیفت های کاری ،انواع روزه ای ویژه ، اضافه کاری کسری کاری
 • 3 مرخصی و ماموریت
  توضیحات
  ایجاد مرخصی
 • 4 گزارش ها
  توضیحات
  گزارش تحلیل شیف و شرایط کاری فردی