پرش به محتوای اصلی

آموزش نرم افزار قراردادها(مختص کاربر اداره رسیدگی و امور قراردادها)

مدیریت تمام مراحل فرآیندهای مرتبط با تهیه قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از مرحله تهیه پیش‌نویس اولیه تا تسویه‌حساب کامل قرارداد موضوع کار نرم افزار «مدیریت قراردادها» است. ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات نرم افزار قراردادنویسی است. یکی از اهداف این نرم‌افزار هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها و مدیریت بهینه آنها است.
1403/5/13
13:00 الی 16:00
گواهی حضور در دوره(رایگان و الکترونیک)
این دوره مناسب چه کسانی است؟ این دوره مختص کاربر اداره رسیدگی و امور قراردادها میباشد
در این دوره چه مطالبی آموزش داده میشود؟
ویدئو معرفی دوره
لیست مباحث دوره
بخش ها جزئیات
 • 1 آموزش ثبت قرارداد
  توضیحات
 • 2 ثبت صورت وضعیت
  توضیحات
 • 3 مدیریت تضامین
  توضیحات
 • 4 ثبت هزینه
  توضیحات
 • 5 ثبت پیش پرداخت
  توضیحات
 • 6 ثبت مفاصا حساب
  توضیحات
 • 7 ثبت علی الحساب
  توضیحات
 • 8 ثبت الحاقیه
  توضیحات
 • 9 اصلاحیه و متمم
  توضیحات