پرش به محتوای اصلی

دوره آموزشی مدیران میانی

برای پرکردن شکاف بین دو سطح مدیریت، یعنی سطح بالا و سطح پایین یک پل لازم است. مدیر میانی نقش این پل را ایفا می‌کند.مدیران میانی پایه مدیریت سطح متوسط را تشکیل می‌دهند. آن‌ها کار تیم را پیگیری کرده و اطمینان حاصل می‌کنند که بهره‌وری همه تیم‌ها حفظ شود. مدیران میانی مراقب هستند که اختلافات بین کارمندان و رهبران تاثیری در تحقق هدف نداشته باشد. مدیران میانی مسئول تحقق بخشیدن به استراتژی‌های کلیدی ایجاد شده توسط مدیریت سطح بالا با ایجاد انگیزه، هدایت و اقناع نیروی کار در خط مقدم هستند.
1403/4/9
13:00 الی 16:00
گواهی حضور در دوره(رایگان و الکترونیک)
این دوره مناسب چه کسانی است ؟ مخاطبین دوره مدیران میانی سازمانها میباشند
در این دوره چه مطالبی آموزش داده میشود؟ مدیران میانی حلقه ارتباط میان کارکنان و مدیران هستند و با هر دو طرف ارتباط دارند. در چنین شرایطی، مدیران میانی با داشتن ابزارها یا دانش لازم برای انجام وظایفشان، میتوانند عملکرد موردانتظار سازمان را ارائه دهند با آموزش در این دوره میتوانید با تسلط بیشتر در حوزه کارکرد و دسترسی‌های خود گزارش جامع از بخش خود به مدیریت ارشد ارائه دهید ووظایف روزمره کارکنان را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت نمایید و مطمئن شوید که همه‌چیز مطابق با نیازهای سازمان انجام می‌شود.
ویدئو معرفی دوره
لیست مباحث دوره
بخش ها جزئیات
 • 1 کارتابل و مشاهده نامه
  توضیحات
 • 2 ارجاع و موارد مرتبط
  توضیحات
 • 3 اختتام
  توضیحات
 • 4 جستجوهای دپارتمانی
  توضیحات
 • 5 اقدامات پیشنویس (تبدیل، پاسخ، ویرایش و ...)
  توضیحات
 • 6 نامه داخلی
  توضیحات
 • 7 ارسال پیام
  توضیحات
 • 8 تنظیمات شخصی
  توضیحات